Yeni Araç Garantisi

Garanti SUZUKI dört tekerlekli motorlu araçlarını kapsamına alır, aşağıdaki koşul ve sınırlamalar dahilinde geçerliliğini korur.

Koşullar

 • Resmi garanti süresi, 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren satılan tüm araçlarımız için 2yıl veya 60.000 km´ dir (Hangisi önce dolarsa), bununla birlikte sadece onarım ve yedek parça değişim işlemlerini kapsayan 1yıl / 40.000 km (Hangisi önce dolarsa) ilave servis garantisi Suzuki A.Ş teminatı altındadır.
  Özetle tüm araçlarımıza toplam 3 yıl / 100.000 km süre ile onarım garantisi uygulanacaktır. (Ömürlü parçalar hariç)
 • Garanti, aracın kendi spesifikasyonu çerçevesinde değerlendirilir. Periyodik bakımların zamanında yapılması halinde geçerlidir. Araç kullanım şartlarında periyodik bakımlar, kullanım kılavuzundaki ilgili bölüme uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
 • Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve gerekse işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.(Ömürlü parçalar ve periyodik bakım ücretleri hariç)
 • Garanti güç denemesine ilişkin riskleri ( motorların uzun müddet yüksek devirde tutulması, karayollarında aşırı hız ile araç yarıştırmak v.b.), kapsamına alınmaz.
 • Malın garanti süreci, içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti sürecine eklenir.
 • Tüketicinin onarım hakkını kullanılmasına rağmen malın; - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaları dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamını altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmayı sürekli kılması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Firmanın servis istasyonunun, servis mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii acentesi temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirine mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
 • Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Sınırlama

Bu garanti aşağıda belirtilen hallerde geçerli olmayacaktır.

 • Yarışlarda kullanılan veya kiraya verilen araçlar;
 • Kaza veya çarpışma sonucu gereken onarımlar veya değişiklikler;
 • Yanlış kullanım, ihmal, kötü kullanım veya yetersiz bakım sonucu ortaya çıkan arızalar;
 • Üzerinde modifikasyon veya değişiklik yapılan otomobiller;
 • SUZUKI ´nin onaylamadığı parçaların ve aksesuarların takılmasından doğan arızalar;
 • SUZUKI Kullanım El Kitabında belirtilen talimatlara uygun olarak kullanılmayan otomobiller.
 • Tasarlandığı amaçlar dışındaki amaçlar için kullanılan otomobiller;
 • Firmamızın ithal etmediği araçlar;
 • Periyodik bakımların, periyodik bakım tablosunda, belirtilen kilometreleri aşması durumunda;
 • Kullanım kılavuzunda belirtilen nitelikte olmayan yağ, yakıt, hidrolik ve diğer sıvıların (motor yağı, fren hidroliği, radyatör sıvısı vites kutusu, difransiyel yağı vs.)
 • Deprem, fırtına, sel ,dolu, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucunda oluşan sorunlar;
 • Dış etkenler sonucu duman, kimyasal sıvılar, ilaçlar, kuş pislikleri, böcek ölüsü, deniz suyu ve tuzu, yol tozları, arazi tozlarından boya ve nikelajlı parçaların etkilenmesi;
 • Dış etkenlerden oluşan kaporta, cam, plastik aksam deformasyonları,
 • Çukura düşme, kasise çarpma ve kaza gibi etkilerle oluşabilecek süspansiyon sistemi arızları;
 • Aracın uygun olmayan kimyasal maddeler ile yıkanıp temizlenmesi sonucunda oluşan boya hasarları;
 • Uygun olmayan boya, cila, izolasyon maddelerinin kullanımı sonucu oluşacak deformasyonlar;
 • Kirli, kötü, yanlış ve uygun olmayan yakıt kullanımından meydana gelen motor, yakıt sistemi, katalitik konventör, Diesel partikül filitresi gibi yakıttan etkilenebilcek tüm parçalar;
 • Aracın arıza ikaz lambalarının dikkate alınmayıp sürüşe devam edilmesinden kaynaklanan sorunlar;
 • Diesel Partikül Filtresi (DPF) rejenerasyon ikaz lambasının dikkate alınmayıp sürüşe devam edilmesinden kaynaklanan sorunlar;
 • Koku giderici, parfüm gibi maddelerden kaynaklanan döşeme, kaplama ve panel yüzeylerinde oluşan kabarma, bozulma, çizilme çatlama, soyulma gibi durumlar;
 • Hatalı kullanım sonucu oluşabilecek arızalar ( debriyaj baskı ve balatası: sürüş esnasında sürekli debriyaja basmak veya ayağı sürekli debriyaj pedalında tutmak, karlı yada çamurlu yollarda aşırı zorlamak )
 • Aracın uzun süre temizlenmemesi nedeniyle oluşacak boya bozulmaları ve paslanmalar;
 • Cam ve silecek lastiklerinin uzun süre temizlenmemesi sebebiyle oluşacak çizikler;
 • Kornaya amacı dışında, gereğinden fazla basılması sebebiyle oluşacak arızalar;
 • Yakıt, motor yağı, motor soğutma suyu, şanzıman ve diferansiyel yağlarına ilave edilen her türlü katkı maddesi sonucunda oluşan arızalar;
 • Normal kullanım sonucu zamanla aşınan parçalar, sarf malzemeleri ve işçilikler (Fabrikasyon hata olmaması halinde balatalar, filtreler, yağlar, bujiler, debriyaj balatası, fren balataları, silecekler, lastikler, ampuller, akü vs. parçalar) garanti kapsamı dışındadır.

Garanti Kapsamı

Bu garanti, SUZUKI otomobilleri için verilen tek garantidir ve hiç bir yetkili satıcı, servis veya personel, bu garantiyi genişletmek yetkisine sahip değildir; hiç bir yetkili satıcı, servis veya personel, SUZUKI adına sözlü garanti vermek yetkisine sahip değildir. SUZUKI herhangi bir zamanda herhangi bir modelde yenilikler veya tasarım değişikliği yapma hakkına sahiptir, bu yenlikleri veya tasarı değişikliklerini önceden satılan araçlara uygulamak zorunda değildir.

Araç Sahibinin Garanti Sorumlulukları

 • SUZUKI Kullanım El Kitabında belirtilen servis ve incelemeleri Garanti süresi dahilinde uzman bir servise yaptırmakla ve bu servislerin yapıldığını gösteren belgeleri saklamakla yükümlüdürler.
 • Her bir garanti talebi için garanti kitabını yetkili SUZUKI servisine göndermekle yükümlüdür. Garanti kitabı kaybolur veya zarar görürse satın aldığınız SUZUKI yetkili satıcından yeni bir garanti kitabı talep ediniz.

Anlaşmazlık

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin korunması Genel Müdürlüğü´ne başvurulabilir.

Bakımlar

SUZUKI periyodik bakım servis planı, aracınızın tavsiye edilen sürelerde düzenli servislerinin yapılmasını ve böylece mümkün olan en iyi mekanik durumda olmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Kullanıcı El Kitabında, SUZUKI tarafından tavsiye edilen servis ve bakım işlemlerinin süreleri ve açıklamaları belirtilmiştir. Bu Garanti ve Servis Kitabının son bölümünde ise söz konusu bakım ve servisleri yazılacağı sayfalar bulunmaktadır. Her bir servis işleminden sonra bu sayfalardan birinin servis tarafından kaşelenip imzalanması gerekir. Güvenliğiniz, aracınızın uzun ömürlü olması ve verilen garantinin geçerli olması için aracınıza düzenli aralıklarla bakım yapılması gerekmektedir. Lütfen bu konuya özen gösteriniz.

Günlük İnceleme

Kullanıcı El Kitabında belirtilen Periyodik Bakım Çizelgesine uygun olarak aracınızı her gün inceleyin ve trafiğe uygun olup olmadığını kontrol edin. Böylece olası arızaları saptayabilir ve ciddi bir arızaya dönüşmeden önce aracınızı servise götürebilirsiniz. Günlük inceleme, Kullanıcı El Kitabında anlatılmıştır.

DİKKAT: Günlük inceleme veya aracı kullanmanız sırasında bir arıza keşfederseniz, lütfen aracı derhal servise götürün. Aksi halde güvenliğiniz tehlikeye girebilir.

Aracın Satılması

Aracın bir başkasına satılması garanti süreci üzerinde bir değişkliğe yol açmaz, kalan garanti süreci aracın yeni sahibinde de geçerli olur. Aracın el değiştirmesi halinde "Kullanım Klavuzu" ile "Garanti Belgesi ve Servis Kayıt Kitabı" nı aracın yeni sahibine vermeyi unutmayınız.